Categorieën
Vredebest

 Ontvangen subsidie Lokaal Fonds Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap Gemeente Molenlanden

In december 2021 ontvingen wij het verheugende bericht van de gemeente Molenlanden dat onze subsidie-aanvraag voor de ontwikkeling van de TIP positief is ontvangen en gewaardeerd wordt met een eenmalige bijdrage van € 5.000,- vanuit het fonds plattelandsontwikkeling gemeente Molenlanden, 

Link naar https://www.molenlanden.nl/subsidiefonds-molenlanden