Geschiedenis

De Historische Kring Nieuwpoort heeft in 2020 stadsboerderij Vredebest geërfd van de laatste bewoners, broer Wim en zus Rozien Rozendaal.

Ze zagen het helemaal voor zich. Mogelijkheden om tentoonstellingen te organiseren, een opslagruimte voor de enorme verzameling historische spullen en als het realiseerbaar was, graag een theeschenkerij inrichten. Zodat de toerist die Nieuwpoort nog gaat bezoeken, gastvrij ontvangen kan worden.

Boelhuis (7)

Nieuwpoort

Nieuwpoort, een vestingstadje in Zuid-Holland, kende vroeger verschillende stadboerderijen. Wonen binnen de vesting beschermde je tegen de vijand en vooral tegen het water. De rijke boeren konden zich een boerderij binnen de stad permitteren, de landerijen lagen buiten de vesting. Door milieu- en regelgeving en schaalvergroting verdwenen steeds meer stadsboerderijen en werden de omgevormd tot woonhuizen.

Rond 1930 werden er in Nieuwpoort nog 15 boerderijen binnen het stadje agrarisch gebruikt. De laatste nog in gebruik zijnde boerderij was Vredebest. De laatste bewoners van de boerderij waren broer en zus Willem en Rozina Rozendaal. Tot 1999 hadden zij hier een kaasboerderij en hielden zij koeien, varkens en paarden. Willem Rozendaal is in 1998 overleden en Rozien in november 2018. Wim en Rozien hebben hun hele leven op de boerderij gewoond. Na 1960 zijn er geen grote aanpassingen meer gedaan.

Vredebest is een stadsboerderij die is gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw. In het kadaster van 1832 stonden op het terrein van de boerderij –dat toen een groter oppervlak besloeg- twee woonhuizen , een schuur, een oliemolen en achterop het erf een grote tuin. Na aanpassingen rond 1900 en 1960 heeft de boerderij haar huidige vorm gekregen.

 

Meer lezen over de geschiedenis van Nieuwpoort?

Inmiddels is het beheer van stadsboerderij Vredebest ondergebracht in een aparte stichting. Het bestuur is druk bezig met planvorming om door middel van exploitatie de toekomst van de stadsboerderij Vredebest veilig te stellen.