Bestuur

Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur van Stichting Stadsboerderij Vredebest Nieuwpoort bestaat uit 8 bestuursleden:

dhr. D.R. van der Borg: voorzitter tevens bestuurslid

mevr. A. ter Stege – Slob: secretaris tevens bestuurslid

dhr. J. Timmer: penningmeester tevens bestuurslid

dhr. E.M. Bakker: bestuurslid

mevr. A.M. van As – de Lange: bestuurslid

mevr. W. Brand – Maaijen: bestuurslid

mevr. L. Suur – Oskam: bestuurslid

dhr. C. van der Vlist: bestuurslid

 

ANBI

Stichting Stadsboederij Vredebest heeft sinds 27 september 2021 een ANBI status

Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken.

Link naar website https://anbi.nl/belastingvoordeel/

Wettelijk moeten we een aantal gegevens vermelden op de website, deze inhoud komt nog: 

Naam: Stichting Stadsboerderij Vredebest Nieuwpoort

RSIN: 8630.69.940

Doelstelling:
Stichting Stadsboerderij Vredebest Nieuwpoort heeft ten doel:

  • Het verschaffen van inzicht in en verspreiding van kennis en informatie over de cultuurhistorische waarden uit het werkgebied;
  • Het behouden van de cultuurhistorische status van de stadsboerderij Vredebest;
  • De stadsboerderij Vredebest ontwikkelen tot en behouden als een cultuurhistorisch centrum van het werkgebied

Onder de definitie ‘het werkgebied’ in de doelstelling van Stichting Stadsboerderij Vredebest Nieuwpoort wordt begrepen binnen de gemeenten Molenlanden: de kernen Waal, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk.

Beloningsbeleid: 
Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichten van werkzaamheden voor Stichting Stadsboederij Vredebest Nieuwpoort.

Contact

Contact via secretariaat.
Mail: 

info@stadsboerderijvredebest
Tel: 


Post/bezoekadres: 

Binnenhaven 24, 2965 AC, Nieuwpoort, Nederland