Categorieën
Vredebest

Verbouwing woonkamer

Op 1 april 2022 hopen in de voormalige woonkamer van Stadsboederij Vredebest het Toeristich Informatie Punt (TIP) Nieuwpoort te openen.

In december 2021 is een ploeg vrijwilligers begonnen met het uitruimen en het ontmantelen van de ruimte. Het gipsplaten plafond is verwijderd etc etc.

De eerste maanden van 2022 zullen gebruikt worden voor het opbouwen van de TIP. Zowel fysiek door het opknappen van de ruimte en opnieuw inrichten als het bedenken en ontwikkelen van het aanbod. 

Categorieën
Vredebest

 Ontvangen subsidie Lokaal Fonds Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap Gemeente Molenlanden

In december 2021 ontvingen wij het verheugende bericht van de gemeente Molenlanden dat onze subsidie-aanvraag voor de ontwikkeling van de TIP positief is ontvangen en gewaardeerd wordt met een eenmalige bijdrage van € 5.000,- vanuit het fonds plattelandsontwikkeling gemeente Molenlanden, 

Link naar https://www.molenlanden.nl/subsidiefonds-molenlanden

Categorieën
Vredebest

 Opening Toeristisch Informatie Punt

Het bestuur van Stichting Stadsboerderij Vredebest heeft besloten om in 2022 een Toeristisch Intormatie Punt (TIP) te openen in de stadsboerderij. Voorlopig is besloten de voormalige woonkamer hiervoor in te richten. Het bestuur ziet Stadsboerderij Vredebest als de fysieke uitvalsbasis en motor voor de toeristische, recreatieve en culturele ontwikkelingen van de vesting Nieuwpoort. Dit geheel in lijn van gedachtengoed van de erflaters, familie Rozendaal, om de stadsboerderij Vredebest ten gunste van de gemeenschap Nieuwpoort én haar bezoekers te exploiteren.

Categorieën
Vredebest

 Inrichting werkplaats

Er is een enthousiaste groep vrijwilligers die staan te popelen om aan de slag te gaan in de stadsboerderij. Naast veel bouwmaterialen is er ook veel gereedsschap nodig. We willen graag voor onze vrijwilligers een werkplaats inrichten. Wat benodigd is voor de werkplaats is door dhr. Bikker geïnventariseerd. De lijst kunt u hier vinden. Alle donaties zijn welkom.

Door de firma Avanas Safety Products (link naar www.avanas.nl) zijn alle vrijwilligers voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals werkschoenen, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen.

Categorieën
Vredebest

ANBI-status

Stichting Stadsboederij Vredebest heeft op …. een ANBI-status gekregen.

Categorieën
Vredebest

Boelhuis

In september 2021 is er op het erf en in de schuren van Vredebest een zogenaamd Boelhuis georganiseerd. Overtollige inventaris van de fam. Rozendaal en anderen én overschot vanuit het depot van de Historische Kring Nieuwpoort werd verkocht. Unieke exemplaren werden per opbod geveild door onze fantastische veilingmeesters Ells Suur en Dirk van Krieken.

Er was van alle te eten en te drinken, het rad van avontuur draaide overuren en veel mensen kwamen een kijkje nemen. Ondanks een forse regenbui was het een heel geslaagde dag met een mooie opbrengst voor Vredebest én de Historische Kring.

Categorieën
Vredebest

Open monumentendag Klassendag 

Op 10 september 2021 ontvingen we in boerderij Vredebest 2 klassen van de Eben-Haezerschool uit Nieuwpoort in het kader van de klassendag. De kinderen waren erg geïnteresseerd in oude boerenleven en stelden tal van vragen. In onze boerenbioscoop op zolder werd een film over het agrarische leven in de jaren ’50 vertoond. 

Categorieën
Vredebest

Bezoek Vredebest op zaterdagmiddag

In 2020, was het dan zover en is de Historische Kring 40 officieel eigenaar geworden van de stadsboerderij Vredebest. Er wordt een aparte stichting opgericht die geheel naar het gedachtegoed van de erflaters Stadsboerderij ‘Vredebest’ gaat ontwikkelen als een levensvatbare organisatie, zodat de stadsboerderij een oorspronkelijk en herkenbaar onderdeel van Nieuwpoort blijft, anderzijds is het wenselijk dat het gebruik van de gebouwen een bijdrage levert aan de samenleving.

Dit is een meerjaren plan maar vooralsnog hebben we besloten de stadsboerderij open te stellen voor publiek, gedurende de zomermaanden, elke zaterdag van 14:00-16:00 uur, entree € 2,-.